BV opheffen

Lege of slapende BV? Hef deze dan online op!

Slechts € 229,- excl. BTW

Of eerst een gratis check of uw BV wel kan worden opgeheven?

1. online invullen

Vul online de vragenlijst in. De antwoorden zijn nodig om te beoordelen of de BV kan worden opgeheven.

2. check op gegevens

Na ontvangst vragenlijst controleren wij vrijblijvend de mogelijkheid of uw BV opgeheven kan worden.

3. BV opheffen

Indien mogelijk, ontvangt u na betaling de benodigde papieren, wij doen de rest en de BV is opgeheven.

Veelgestelde vragen

Een turboliquidatie is een snelle en goedkope manier om een vennootschap te ontbinden. Een ander bijkomend voordeel is dat er geen kennisgeving in een landelijk dagblad hoeft te worden gedaan. Dit kan wenselijk zijn als een dochtervennootschap in een concern wordt geliquideerd. Hierdoor zal de BV geruisloos worden opgeheven.

Turboliquidatie is alleen mogelijk indien de vennootschap (nagenoeg) geen baten heeft. Het gaat erom dat er geen activa (inventaris, voertuigen, voorraden, liquide middelen, debiteurenpost, etc.) op de balans staat. Indien op het moment van ontbinding wel baten aanwezig zijn is turboliquidatie geen optie. 

Om een BV middels een succesvolle turboliquidatie op te heffen is het vereist dat de lopende verplichtingen, zoals een huurovereenkomst of arbeidsovereenkomst, op correcte wijze zijn beëindigd

Jazeker, voor een turboliquidatie van een Stichting kunt u ook bij ons terecht.

Het volgende verandert:

  • Het bestuur van het bedrijf moet een slotbalans opstellen en vast laten leggen, met een verklaring waarom er geen vermogen (meer) op de balans staat.
  • Het bedrijf moet inzicht geven met jaarrekeningen.
  • Het bestuur moet er voor zorgen dat de turboliquidatie algemeen bekendgemaakt wordt.
  • In de bekendmaking moet staan dat de slotbalans met de jaarrekening van het bedrijf ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel.

Wanneer?
Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Als je als aandeelhouder de B.V. wilt turboliquideren, maar de overige aandeelhouders reageren niet op het voorstel, dan kan er alsnog worden overgegaan tot turboliquidatie! Benieuwd hoe dit werkt? Neem vrijblijvend contact met ons op! 

"Wij hebben naar volle tevredenheid ons bedrijf laten Liquideren door BVopheffen24.NL. Na de aanvraag werd er direct actie ondernomen en de Liquidatie was enkele dagen later geheel afgerond. BVopheffen24.nl geeft snelle en duidelijke antwoorden en neemt zijn klanten bijzonder serieus. Dikke pluim voor BVopheffen24.NL Namens het opgeheven Pinearts Import BV."
Pinearts Import BV
"Dikke pluim voor BVopheffen24.nl"
Select Language »
Vragen? Bel ons!