Lege BV of BV met schulden?

Hef deze BV dan online op!

Slechts € 229,- excl. BTW

Of eerst een gratis check of uw BV wel kan worden opgeheven?

1. online invullen

Vul online de vragenlijst in. De antwoorden zijn nodig om te beoordelen of de BV kan worden opgeheven.

2. check op gegevens

Na ontvangst vragenlijst controleren wij vrijblijvend de mogelijkheid of uw BV opgeheven kan worden.

3. BV opheffen

Indien mogelijk, ontvangt u na betaling de benodigde papieren, wij doen de rest en de BV is opgeheven.

Veelgestelde vragen

Een turboliquidatie is een snelle en efficiënte manier om een B.V. (Besloten Vennootschap) op te heffen. Als u op zoek bent naar informatie over turboliquidatie en wat het voor u kan betekenen, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons vindt u alles wat u moet weten over turboliquidatie en hoe het werkt.

Een turboliquidatie is vooral nuttig als uw bedrijf niet meer actief is en geen schulden meer heeft. Maar ook is een turboliquidatie mogelijk in het geval de B.V. wel schulden heeft. Het is een snelle en eenvoudige manier om de juridische verplichtingen van uw bedrijf te beëindigen zonder de gebruikelijke insolventieprocedures te doorlopen. Dit betekent dat er geen vereffening of insolventieprocedure nodig is en dat er geen curator wordt benoemd.

Onze website biedt u gedetailleerde informatie over hoe u een turboliquidatie kunt uitvoeren en wat de voor- en nadelen zijn van deze procedure. We bieden ook informatie over de kosten en het proces van een turboliquidatie en hoe het kan worden gebruikt om persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden te voorkomen.

Als u op zoek bent naar een snelle en effectieve manier om uw bedrijf op te heffen, kan een turboliquidatie de oplossing zijn. Op onze website vindt u alle informatie die u nodig heeft om een weloverwogen beslissing te nemen over het beëindigen van uw bedrijf.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over hoe we u kunnen helpen bij het uitvoeren van een turboliquidatie.

Turboliquidatie en faillissement: twee termen die vaak verward worden, maar eigenlijk heel verschillende juridische procedures vertegenwoordigen. Als ondernemer is het cruciaal om het verschil te begrijpen tussen deze twee opties voor zakelijke afwikkeling, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen voor de toekomst van jouw bedrijf.

Turboliquidatie: Een Snelle Oplossing

Turboliquidatie is een relatief snelle en eenvoudige manier om een bedrijf te beëindigen. Het kan een geschikte optie zijn voor kleine ondernemingen met minimale activa en schulden. Bij turboliquidatie wordt het bedrijf ontbonden zonder tussenkomst van een curator. Het bedrijf stopt met zijn activiteiten, liquideert zijn activa (indien aanwezig), betaalt eventuele schuldeisers en sluit vervolgens de boeken. Dit proces kan meestal binnen enkele weken worden afgerond, waardoor de kosten en administratieve rompslomp tot een minimum worden beperkt.

Faillissement: Een Gestructureerde Afwikkeling

Aan de andere kant is faillissement een formele juridische procedure waarbij een bedrijf zijn schulden niet meer kan betalen en insolvent wordt verklaard door een rechtbank. Bij faillissement wordt een curator aangesteld om het bedrijf te liquideren of te reorganiseren om zo veel mogelijk schuldeisers tevreden te stellen. Dit proces kan langdurig zijn en gaat vaak gepaard met uitgebreide onderzoeken, gerechtelijke procedures en kosten. Faillissement kan echter nodig zijn als het bedrijf hoopt te herstructureren en zijn activiteiten voort te zetten onder begeleiding van de rechtbank.

Het Kiezen van de Juiste Optie

De keuze tussen turboliquidatie en faillissement hangt af van verschillende factoren, waaronder de financiële situatie van het bedrijf, de omvang van de schulden, de aanwezige activa en de wensen van de belanghebbenden. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen voordat een beslissing wordt genomen, om ervoor te zorgen dat alle opties zorgvuldig worden overwogen en dat het beste resultaat voor alle betrokken partijen wordt bereikt.

Conclusie

Turboliquidatie en faillissement zijn beide juridische procedures voor de afwikkeling van een bedrijf, maar ze verschillen sterk in hun aard, snelheid en complexiteit. Als ondernemer is het essentieel om het verschil tussen deze twee opties te begrijpen en professioneel advies in te winnen om de juiste beslissing te nemen voor jouw bedrijf.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen bij het maken van een passende keuze.

Turboliquidatie is alleen mogelijk indien de vennootschap (nagenoeg) geen baten heeft. Het gaat erom dat er geen activa (inventaris, voertuigen, voorraden, liquide middelen, debiteurenpost, etc.) op de balans staat. Indien op het moment van ontbinding wel baten aanwezig zijn is turboliquidatie geen optie. 

Om een BV middels een succesvolle turboliquidatie op te heffen is het vereist dat de lopende verplichtingen, zoals een huurovereenkomst of arbeidsovereenkomst(en), op correcte wijze zijn beëindigd.

Baten, in de context van een B.V. (Besloten Vennootschap), verwijzen naar de opbrengsten of inkomsten die een bedrijf genereert uit zijn activiteiten. Dit omvat alle financiële voordelen die voortvloeien uit de verkoop van producten of diensten, rente op investeringen, en andere inkomstenstromen die direct aan de bedrijfsactiviteiten gerelateerd zijn.

Activa vertegenwoordigen de middelen en eigendommen die een bedrijf bezit en die waarde hebben. Dit omvat alles, van tastbare bezittingen zoals gebouwen, apparatuur en inventaris tot immateriële activa zoals patenten, merken en goodwill. Activa worden doorgaans ingedeeld in verschillende categorieën, zoals vaste activa, vlottende activa en immateriële activa, afhankelijk van hun aard en gebruik.

Jazeker, voor een turboliquidatie van een Stichting kunt u ook bij ons terecht.

Wij kunnen een turboliquidatie verzorgen binnen 24uur na opdracht.

U dient zelf de financiële gegevens van de B.V. aan te leveren. Wij verzorgen verder het overige traject. Vanaf het opvragen van de uittreksels of statuten, het opstellen van de benodigde documenten, tot aan het turboliquideren van uw B.V. in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Als je als aandeelhouder de B.V. wilt turboliquideren, maar de overige aandeelhouders reageren niet op het voorstel, dan kan er alsnog worden overgegaan tot turboliquidatie! Benieuwd hoe dit werkt? Neem vrijblijvend contact met ons op! 

Het volgende verandert:

  • Het bestuur van het bedrijf moet een slotbalans opstellen en vast laten leggen, met een verklaring waarom er geen vermogen (meer) op de balans staat.
  • Het bedrijf moet inzicht geven met jaarrekeningen.
  • Het bestuur moet er voor zorgen dat de turboliquidatie algemeen bekendgemaakt wordt.
  • In de bekendmaking moet staan dat de slotbalans met de jaarrekening van het bedrijf ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel.

Wanneer?
15 november 2023

Ook nu staat BVopheffen24.nl voor u klaar! Neem vrijblijvend contact met ons op!

Als u overweegt om uw B.V. (Besloten Vennootschap) op te heffen, is een turboliquidatie wellicht een optie die u in overweging wilt nemen. Hoewel het een snelle en efficiënte manier is om een bedrijf te beëindigen, zijn er zowel voor- als nadelen aan verbonden. In deze korte uitleg zullen we de belangrijkste voordelen en nadelen van een turboliquidatie bespreken.

Voordelen van een turboliquidatie:

  1. Snelheid en efficiëntie: Een van de grootste voordelen van een turboliquidatie is de snelheid en efficiëntie waarmee het proces wordt afgehandeld. Er is geen vereffening of insolventieprocedure nodig en het bedrijf wordt onmiddellijk ontbonden en stopgezet.

  2. Geen persoonlijke aansprakelijkheid: Als het bedrijf schulden heeft, of als de schuldeisers niet instemmen met de ontbinding van het bedrijf, kan een turboliquidatie de directeuren helpen om persoonlijke aansprakelijkheid voor de schulden te voorkomen.

  3. Kostenbesparing: In vergelijking met de insolventieprocedures, is een turboliquidatie vaak goedkoper omdat er geen curator nodig is en er geen vereffening plaatsvindt.

Nadelen van een turboliquidatie:

  1. Onderzoek naar de oorzaken van faillissement: Als later blijkt dat er fraude of nalatigheid is geweest bij het ontbinden van het bedrijf, kunnen de directeuren persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Let Op: Hiervoor dient wel de partij die dit wil aantonen te bewijzen dat de BV wel over baten beschikt en schulden wel kan betalen. Daarnaast dient dezelfde partij de rekening van de curator te betalen/voor te schieten. Dit ter zekerheid dat de curator niet voor niets zal werken.

  2. Geen mogelijkheid tot herstel: Als het bedrijf nog wel actief is, kan een turboliquidatie leiden tot verlies van activa en niet-renderende schulden. Er is geen mogelijkheid tot herstel of voortzetting van het bedrijf.

Het is belangrijk om zowel de voor- als nadelen van een turboliquidatie zorgvuldig af te wegen voordat u een beslissing neemt over het beëindigen van uw bedrijf. Raadpleeg een van onze specialisten op dit gebied en doe zelf grondig onderzoek voordat u deze belangrijke beslissing neemt.

"Wij hebben naar volle tevredenheid ons bedrijf laten Liquideren door BVopheffen24.NL. Na de aanvraag werd er direct actie ondernomen en de Liquidatie was enkele dagen later geheel afgerond. BVopheffen24.nl geeft snelle en duidelijke antwoorden en neemt zijn klanten bijzonder serieus. Dikke pluim voor BVopheffen24.NL Namens het opgeheven Pinearts Import BV."
Pinearts Import BV
"Dikke pluim voor BVopheffen24.nl"
Select Language »
Vragen? Bel ons!